The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Summering på svenska

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör en rikstäckande satsning för att Sverige skall återta en världsledande position inom medicinsk forskning.

Nära samverkan mellan Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning vid Lunds universitet, Wallenberg molekylära medicinska centrum vid universiteten i Göteborg, Umeå och Linköping samt SciLIfeLab i Mälardalen, ska skapa förutsättningar för optimalt nyttjande av resurser och kompetens inom svensk life science-forskning. Samordning med universitetssjukvården i Region Skåne är centralt. Genom integrerade forskningsmiljöer ska det skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.

Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne. Beslutet offentliggjordes den 10 februari 2015:

Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning vid Lunds universitet ska fokusera på regenerativ medicin, såväl grundläggande forskning som klinisk tillämpning,  avseende skador och sjukdomar inom:

  • endokrina systemet
  • nerv- och muskelsystemen
  • andningsvägarna
  • blodsystemet
  • hjärt-kärlsystemet
  • reglering av regenerativ medicin
  • strukturbiologi
  • Satsningen innefattar rekrytering av unga framgångsrika forskare som ska erbjudas ett generöst karriärpaket för att etablera sina forskargrupper. Till dessa forskargrupper kopplas en halvtid klinisk forskare. Grupperna har tillgång till state-of-the-art forskningsinfrastruktur, befintlig och på sikt MAX IV och ESS. Genom integrerade forskningsmiljöer med hälso- och sjukvården i Region Skåne och industrin skapas förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.

Kontakt

Professor Gunilla Westergren-Thorsson
Director, Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning vid Lunds universitet
Tel: 046 222 86 95 , 070 594 63 60
Gunilla [dot] Westergren-Thorsson [at] med [dot] lu [dot] se

Professor Lars Dahlin
Co-Director, Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning vid Lunds universitet
Tel: +46 40 33 17 24
Lars [dot] Dahlin [at] med [dot] lu [dot] se